Proxecto Garantía Muller

You are here: Home / Actividades / Proxecto Garantía Muller

Que é Garantía Muller

Garantía Muller é un programa promovido pola Asociación Salud y Familia co apoio dunha rede de organizacións sociais e de mulleres e cofinanciado por o  Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, co obxectivo principal de contribuír á sensibilización pública sobre a violencia machista e de parella sufrida polas mulleres.

A edición deste ano centrarase en A eliminación do estigma nas vítimas da violencia de xénero. O seu eixo será coñecer e divulgar os prexuízos que pesan sobre as vítimas da violencia de xénero, que desalentan ás mulleres dunha saída a tempo das relacións violentas e tamén a súa volta á vida social e laboral. O programa ten varios compoñentes para gañar unha penetración multisectorial de tal forma que, ademais das xornadas interdisciplinares de intercambio de coñecementos e prácticas, fanse campañas de sensibilización en redes sociais e lévanse a cabo módulos formativos en liña.

Garantía Muller  desenvólvese en Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander e Talavera de la Reina. O papel de FAGAMOS neste programa é, entre outras cousas, organizar a xornada de sensibilización que se celebrará o xoves 20 de xuño na Casa da Muller Xohana Torres en Santiago de Compostela (Rúa de Barreiro de Vázquez Varela s/n).

Edición 2024: Descarga o programa da xornada en Santiago de Compostela

Edición 2023: Prevención equitativa da violencia de xénero

XORNADA “GARANTÍA MULLER” EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

20 de xuño de 2024 – Casa das Mulleres Xohana Torres (Rúa de Barreiro de Vázquez Varela, s/n)

A eliminación do estigma nas vítimas da violencia de xénero

MONOMARENTALIDADE E VIOLENCIA DE XÉNERO

A orixe da monomarentalidade non é sempre por decisión propia (nai solteira por elección) senón que pode producirse por causas sobrevindas a partir da ruptura dun proxecto de parella (separación ou divorcio) o da ausencia do outro proxenitor (abandono, ingreso hospitalario, internamento penal, proxecto migratorio, falecemento…). Todas as mulleres con fillos e fillas que son vítimas de violencia de xénero no ámbito da parella ou da exparella  teñen dereito a ser recoñecidas como familias en situación de monoparentalidade.

A Federación de Asociacións de Familias Monomarentais (FAMS) no seu estudo monográfico Aproximación á monomarentalidade derivada da violencia de xénero pon o foco na importancia de identificar situacións de violencia de xénero entre as familias monoparentais para garantir a súa protección tanto desde o plano legal e das políticas públicas, como á hora de axustar os procedementos xudiciais de familia ás realidades de violencia machista que sofren as mulleres:

“…as leis vixentes en materia de familia non son útiles para abordar as problemáticas específicas que se xeran nas separacións e/ou divorcios (legais ou de feito) cando estes teñen lugar en contextos de violencia de xénero. Existe unha estreita relación entre monomarentalidade e violencia de xénero no ámbito da parella ou exparella. Non só naqueles supostos nos que as mulleres vítimas de violencia de xénero sepáranse da súa parella e quedan ao coidado dos fillos de ambos, senón tamén naqueloutros nos que o acceso á monomarentalidade prodúcese por circunstancias sobrevindas onde existe unha relación de alta conflitividade da figura do outro proxenitor cara á muller. Este non só non se fai cargo das súas obrigacións parentales, senón que utiliza a súa paternidade, as medidas do convenio regulador e/o a relación coas fillas ou fillos comúns como forma de control, chantaxe, ameaza, presión… sobre a muller. O seu contacto con esta establécese a partir do exercicio que ambos fan da patria potestade, aínda que sobre a persoa da muller recae todo o peso da crianza e os coidados.

Son situacións de monomarentalidade nas que o home maltrata á muller e ás fillas e fillos comúns a partir do vínculo paternofilial e cando a relación de parella é inexistente ou rompeu. Non é unha situación de monomarentalidade derivada directamente da violencia de xénero, senón que está atravesada por esta e provocada por esta. Tanto a muller como as e os fillos son tamén vítimas desta violencia machista, pero aos ollos da sociedade, as institucións e as políticas públicas non se lles identifica como vítimas ao interpretarse como problemas de relación e falta de acordo entre os proxenitores. Con todo, é fundamental non identificar familia monoparental con violencia de xénero para non contribuír na estigmatización que sofre un modelo de familia que tradicionalmente foi asociado a un modelo de familia incompleto onde se falta a figura do home proxenitor é por algún motivo do que é responsable a muller (nai) e cuxa ausencia inflúe negativamente no desenvolvemento das fillas e fillos…”

Federación de Asociaciones de Familias Monomarentales (FAMS)
Aproximación a la monomarentalidad derivada de la violencia de género - www.familiasmonomarentales.es