Axudas á conciliación da vida familiar e laboral por redución da xornada de traballo

Axudas á conciliación da vida familiar e laboral para as persoas traballadoras e as familias monoparentais que, entre o 1 de agosto de 2022 e o 31 de xullo de 2023, ambos os dous inclusive, teñan unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas menores de 3 anos, ou menores de 12 anos cunha discapacidade.

Quen a pode solicitar?

Poderán ser beneficiarias as persoas físicas que se acollan á medida de redución de xornada para o coidado dun fillo ou filla.  Deberá facelo no período comprendido entre o 1 de agosto de 2022 e o 31 de xullo de 2023, ambos os dous inclusive.  O fillo ou filla deberá ser menor de tres anos, ou menor de 12 anos no suposto de que padeza unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33%.

  • No caso de unidades familiares monoparentais, poderá ser beneficiaria a persoa, home ou muller, que se acolla á redución de xornada laboral para o coidado de fillas e fillos. Deberá ser persoa traballadora por conta allea.

Accións subvencionables

  • A redución da xornada de traballo para o coidado dunha filla ou dun fillo, de polo menos o 12,5 % da mesma.
  • O período máximo subvencionable, continuado ou fraccionado, será de oito (8) meses comprendidos entre o 1 de agosto de 2022 e o 31 de xullo de 2023, ambos os dous inclusive.

Prazo de presentación

O prazo estivo aberto dende o 12/07/2023 ata o 11/08/2023

Monto da axuda

O monto da axuda vai dende 1.700 euros ata 3.700 euros.

Presentación de solicitudes

  • As solicitudes serán presentadas obrigatoriamente por medios electrónicos.