Bono Concilia

O Bono Concilia é unha subvención directa da Xunta para axudar a custear as garderías privadas dos pais nalgún dos seguintes casos:

  • Que non conseguiron un lugar na súa gardería pública para os seus fillos;
  • Que si o conseguiron pero cun horario incompatible co seu traballo;
  • Ou para pais que viven en municipios sen garderías públicas.

Monto Económico:

A bolsa do Bono Concilia consistirá nunha cantidade mensual para contribuír ao pago do importe da praza nun centro de educación infantil de 0-3 anos non subvencionado con fondos públicos durante un período máximo de 11 meses.

Os nenos con necesidades específicas de apoio educativo ocupan dous lugares. Neste caso, a axuda duplicarase.

Solicitude do Bono Concilia a través da sede electrónica:

As solicitudes dos interesados deberán presentarse preferentemente por vía electrónica utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia en https://sede.xunta.gal indicando a opción de renovar a axuda ou volver solicitala, segundo corresponda.