BONO SOCIAL ELÉCTRICO

BONO SOCIAL ELÉCTRICO

A Xunta substitúe en 2023 este bono por unha axuda complementaria a todas aquelas persoas beneficiarias do bono social de electricidade de consumidor vulnerable severo  do Goberno central –as que teñan concedido este bono a 31 de decembro do ano anterior- e que ademais sexan receptoras da Risga, do ingreso mínimo vital ou dunha pensión non contributiva.

Podes consultar todo o detalle aquí.