Bono Social Térmico
O Bono Social Térmico é un programa de axudas destinadas a paliar a pobreza enerxética en consumidores vulnerables. A súa finalidade é compensar os gastos necesarios para garantir o subministro de enerxía para calefacción, cociña ou auga quente ou para axudar no pago de actuacións de eficiencia enerxética, que permita o aforro.

Complemento autonómico do Bono Social Térmico

Ademais do Bono, a Xunta concede un complemento de carácter extraordinario para continuar axudando ás familias.

O Bono Social de electricidade é unha axuda do Goberno central, para recibila é necesario presentar unha solicitude á súa comercializadora eléctrica. Para realizalo o máis axeitado é acudir aos servizos sociais de referencia, sexa ben no seu Concello ou no centro de saúde.

Podes ver a información de xeito máis detallado na páxina seguinte.