Bono Térmico

O Bono Térmico é un bono social de electricidade que che outorga un desconto na túa factura da luz. Pola especial circunstancia de ser familia monomarental, os ingresos serán os establecidos nos límites impostos polo Ministerio.

No caso de unidades familiares formadas por unha persoa monomarental e polo menos un menor (familias monoparentais): os límites de ingresos establecidos para acceder ás bonificacións na factura da luz incrementaranse en 0,5 puntos do IPREM (3.954,30 € máis) .

¿Cómo aplicar?

Para acreditar a súa condición de consumidor vulnerable, deberá enviar o modelo de solicitude e declaración de referencia a un comercializador de referencia. O envío debe realizarse a través da dirección de correo electrónico que aparece na páxina web do comercializador de referencia. O formulario de solicitude e a declaración responsable deben ser asinados por todos os membros da unidade familiar.

Alcance do Bono Térmico

Ademais, poderán acceder ao bono social térmico que está destinado a consumidores vulnerables outro tipo de custos enerxéticos. Isto inclúe os gastos de calefacción, auga quente ou cociña, independentemente da fonte utilizada.