Pensión de Viuvez

A prestación de viúvez é unha prestación económica vitalicia que se concede a quen tivera vínculo matrimonial ou fora parella de feito coa persoa falecida.

A pensión solicitarase en calquera momento posterior ao falecemento. Non obstante, cando a solicitude se presente fóra dos 3 meses seguintes ao falecemento, a pensión aboarase cunha retroactividade máxima de 3 meses dende a solicitude.

Podes consultar o listado completo de requisitos, tanto da persoa falecida, como da beneficiaria, na seguinte ligazón.

Tamén podes descargar aquí os modelos que deberás presentar no caso de que queiras facer unha solicitude presencial.

E para facer a solicitude electrónica, podes acceder a esta ligazón, pero necesitarás ter certificado dixital ou clave permanente.