Plan Corresponsable: Clases de Tenis
A Federación Galega de Tenis en colaboración coa Secretaría Xeral do Deporte e a Secretaría Xeral de Igualdade pon en marcha o PLAN CORRESPONSABLE dirixido a nenos e nenas menores de 16 anos para que poidan acceder a clases gratuitas de Tenis dando prioridade a Familias Monomarentais.
_______________________________________________________________________________________________
Procedemento de acceso e inscrición:
A xestión do acceso as diferentes ofertas de actividade realizarase da seguinte maneira:
1. Publicación na páxina WEB da Federación Galega de Tenis e tamén en diferentes medios de comunicación e publicidade de todas as ofertas de actividade.
2. Establecer un prazo de inscrición centralizado a través da FGTenis, coa seguinte programación, onde as actuacións ofértanse por meses independentes:
Podes consultar os Plans Corresponsables que se establecen en cada Provincia a continuación:
Aquí tes as BASES para ampliar información sobre o PLAN CORRESPONSABLE.