Prestación de Orfandade por Violencia contra a muller

A Lei 3/2019, de 1 de marzo, de mellora da situación de orfandade das fillas e fillos de vítimas de violencia de xénero e outras formas de violencia contra a muller veu a modificar determinados aspectos da pensión de orfandade xeral.

Os requisitos son semellantes aos da pensión de orfandade, pero neste caso a persoa falecida será a nai, como consecuencia dun acto de violencia de xénero. Podes consultar o listado completo de requisitos aquí.

A contía da prestación será, en xeral, o 70% da base reguladora xeral da causante, ou do 20% se a unidade de convivencia supera o 75% anual do salario mínimo interprofesional. O detalle completo das contías podes consultalo na seguinte páxina.