Residencias de tempo libre

As Residencias de Tempo Libre inclúen aloxamento e comedor, e as familias de especial consideración terán prioridade na solicitude.

Solicitude de estadías, e servizos nas residencias de tempo libre de de Panxón-Nigrán (Pontevedra) e O Carballiño (Ourense) dependentes da Consellería de Política Social.

Servizos ofertados:

•    Servizo de aloxamento: incluíndo a limpeza diaria.
•    Servizo de comedor: réxime de pensión completa (almorzo, xantar e cea).

A adxudicación das prazas efectuarase por riguroso orde de entrada de solicitudes.

 Terán prioridade as familias de especial consideración, segundo da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

•    Familias numerosas
•    Familias acolledoras
•    Familias monoparentais
•    Familias vítimas de violencia de xénero

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Consultade  PREZOS   e    DESCONTOS