Tarxeta Benvida

Tarxeta Benvida é unha axuda económica para as familias que forma parte do Programa de Apoio á Natalidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é axudar ás familias na crianza e no cuidado dos fillos con diferentes medidas de apoio. No caso concreto da Tarxeta, esta busca contribuír aos gastos que conleva o nacemento dun fillo, a adopción ou a garda con fins adoptivos.

De xeito xeral conta cun importe de 1.200 € (a contía é maior nalgúns casos específicos como familia numerosas ou vivir nun concello de menos de 5.000 habitantes) para adquirir calquera produto básico para nenos: leite e outros alimentos infantís, cueiros, roupa, babeiros, artigos de paseo e de viaxe (como poden ser carriños, cadeiras de paseo ou de coche) e produtos de hixiene infantil ou farmacéuticos.