Como aplicar a dedución por familia monomarental na declaración da renda de 2021

Como aplicar a dedución por familia monomarental na declaración da renda de 2021

Dedución na Renda de 2021 para familias monomarentais

Novas con respecto á Dedución na Renda de 2021 para familias monomarentais.  Nós, como familias monomarentais con dous fillos/as podemos aplicar unha dedución na declaración da Renda de 2021 se se cumpren uns requisitos de cotización e non se cobraron a dedución por familia monomarental con dous fillos/as de forma anticipada.

A dedución por familia monomarental aplícase na cota diferencial da declaración. O importe da dedución pode alcanzar 1.200 € todos os meses de 2021 cumpríronse os requisitos de cotización. É dicir, pódense deducir 100 € por cada mes que se cumpran os requisitos. Recordade que podedes revisar a información da axuda na nosa páxina web! 

Requisitos para poder aplicar a dedución por familia monomarental con dous fillos na declaración da renda de 2021

  • Ser familia monomarental con dous fillos/as, é dicir ter a cargo de forma exclusiva aos dous menores. A dedución non se pode aplicar se se cobra unha pensión alimenticia tras un divorcio. Nin nos casos de custodia compartida.
  • Ter dereito á totalidade do mínimo por descendente.
  • Cotizar á Seguridade Social. A dedución en renda aplícase sobre as cotizacións realizadas. Por tanto, hai que estar dado de alta na Seguridade Social ou Mutualidade por realizar unha actividade por conta propia ou allea, percibir prestacións contributivas e asistenciais do sistema de protección do desemprego, ou recibir pensións abonadas pola Seguridade Social ou por Clases Pasivas.

Outras consideracións

A dedución minora a cota diferencial da declaración de renda con independencia de que o resultado sexa positivo ou negativo. Ao revisar o borrador da declaración da renda de 2021 que realiza Facenda, é importante comprobar que a dedución está incluída se non se cobrou anticipadamente e se non é así, incluíla!!

A dedución por familia monomarental con dous fillos é compatible coa dedución por nais traballadora e a dedución por fillo con discapacidade pero non é compatible coa dedución por familia numerosa (ollo, os/as viúvos/viúvas con dous fillos/as son familia numerosa).

As comunidades autónomas poden ter deducións adicionais e outras axudas para as familias monomarentais, ademais de outras axudas a maiores para familias monomarentais que podedes consultar aquí!


E se precisas axuda recorda que a Axencia Tributaria ten as seguintes canles para axudarche a realizala tanto de maneira online como presencial pero precisas saber que..

Para Chamarche por teléfono e realizarche a túa declaración de Renda 2021 (Plan Chamámoslle) necesitas concertar cita do 3 de maio ao 29 de xuño, por:

Teléfono de cita previa para Renda con atención persoal:

91 553 00 71 ou 901 22 33 44. De luns a venres, de 9 a 19 horas.

Para atenderche en oficina e realizarche a túa declaración de Renda 2021 (atención presencial) necesitas concertar cita do 26 de maio ao 29 de xuño, polas mesmas vías, excepto o teléfono automático.

Deixa unha resposta

Your email address will not be published.