You are here: Home / Coñécenos / Contacto

CONTÁCTANOS

Todas as formas de estar en contacto con FAGAMOS 

Escríbenos

  +- -- PROTECCIÓN DE DATOS --

  RESPONSABLE DO TRATAMENTO. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOMARENTAIS DE GALICIA (FAGAMOS)

  FINALIDADE DO TRATAMENTO. En cumprimento do artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, informámoslle de que os seus datos de carácter persoal serán tratados coa finalidade de xestionar os servizos ofrecidos pola asociación, incluíndo entre outros os seguintes: servizos de asesoramento, coordinación de accións desenvolvidas en páxina web ou redes sociais.

  BASE LEGAL. En cumprimento do artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679 a ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOMARENTAIS DE GALICIA ( FAGAMOS) solicítalle o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais.

  • No caso da nosa actividade de tratamento SOCIAS/OS tratamento ten a súa base na súa solicitude de alta como persoa asociada da asociación.

  • No caso da nosa actividade de tratamento USUARIAS/OS DE SERVIZOS PRESTADOS POLA ASOCIACIÓN a base legal será o consentimento expreso como solicitante de servizos da asociación.

  CESIÓNS DE DATOS. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo que exista unha obrigación legal, no caso de usuarias/os de servizos os datos poderán ser cedidos a terceiras entidades colaboradoras.

  PERÍODO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña de alta como persoa socia ou usuaria de servizos da asociación ou durante os prazos legalmente establecidos.

  EXERCICIO DE DEREITOS. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad de datos e oposición e limitación ao seu tratamento mediante escrito dirixido a ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOMARENTAIS DE GALICIA ( FAGAMOS), Rúa República Arxentina, 28-1º 15200 NOIA, acompañando fotocopia de DNI ou na súa falta documento que acredite a súa debida identidade ou ben, con carácter previo a tal actuación, solicitar coas mesmas acenos que lle sexan remitidos os impresos que o responsable do tratamento dispón para ese efecto.

  DEREITO A RECLAMAR. Se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación #ante a autoridade nacional de control dirixíndose para estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.  Información de contacto

  Polo momento no contamos cun servizo de atención presencial permanente. Se necesitas vernos, ponte en contacto con nós e fixamos unha cita.

  • Edificio Fontán. Rúa Curro, nº 31, 1º - 15200 Noia (A Coruña)
  • +34 881 563 212
  • Whatsapp +34 633 81 78 49
  • info@fagamos.com