You are here: Home / Infórmate / Lexislación e trámites

LEXISLACIÓN E TRÁMITES

En España non existe unha lei estatal que defina e regule de xeito homoxéneo ás familias monoparentais. Cada comunidade autónoma segue os seus propios criterios, e non en todas existe a posibilidade de obter o recoñecemento como familia monoparental.

En algunhas expídese un carnet, en outras un certificado, e tampouco son uniformes os criterios para a súa obtención. Varían os requisitos, a documentación a presentar, a vixencia e os beneficios que otorga esa acreditación, dependendo do lugar onde se solicite.

En Galicia, o marco normativo autonómico en relación ás familias monoparentais, baséase nas seguintes leis: