Subvencións e convenios

You are here: Home / Subvencións e convenios

2023

Subvencións destinadas ao fomento da contratación, por parte de entidades sen ánimo de lucro, de mulleres que sofren violencia de xénero, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo Plus no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027 convocadas para o ano 2023.

Importe concedido: 48.053,16 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación de Familias Monomarentais de Galicia (FAGAMOS) para o desenvolvemento de actuacións en execución do Plan corresponsables.

Importe concedido: 137.834,79 €

 

Axudas dirixidas ás asociacións de mulleres e ás federacións constituidas por éstas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas, para o año 2023.

Importe concedido: 4.000 €

2021

Subvencións destinadas ao fomento da contratación, por parte de entidades sen ánimo de lucro, de mulleres que sofren violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, convocadas para o ano 2021.

Importe concedido: 25.806 €