Dedución por Maternidade

O límite desta Dedución por Maternidade será de 1.200 € anuais (100 € mensuais) por cada fillo. É posible solicitar o pago por adiantado, a razón de 100 € ó mes.

VIDEO EXPLICATIVO DA AXENCIA TRIBUTARIA A APLICAR NA DECLARACIÓN DE RESULTADOS:

En FAGAMOS temos recopiladas outras axudas otorgadas pola Axencia Tributaria.