Complemento da Infancia no IMV

O complemento mensual de axuda para a infancia é unha das melloras introducidas no trámite parlamentario da Lei do Ingreso Mínimo Vital ( IMV) como un instrumento crave para loitar contra a pobreza infantil.

O importe establécese en función do número de menores de idade membros da unidade de convivencia, e en función da idade cumprida o día 1 de xaneiro do correspondente exercicio, conforme os seguintes tramos:

 • Menores de tres anos: 115 euros.
 • Maiores de tres anos e menores de seis años: 80,50 euros.
 • Maiores de seis anos e menores de 18 años: 57,50 euros.

¿QUEN TEN DEREITO?

Poden ter dereito a este complemento:

 • As unidades de convivencia que inclúan menores de idade entre os seus membros,
 • As que cumpran todos os requisitos necesarios para a concesión do ingreso mínimo vital, e
 • Que cumpran os requisitos establecidos respecto dos límites máximos sobre:
  • ingresos computables,
  • patrimonio neto
  • test de activos.

¿Como podo solicitalo se non cumpro cos requisitos para o recoñecemento de oficio?

Para a tramitación deste complemento, débese solicitar do mesmo xeito que a solicitude do IMV:

Nesta guía práctica atoparás toda a información e un vídeo titorial sobre como identificarche para solicitar o IMV a través do formulario on- line, sen necesidade de certificado dixital ou cl@ve.